Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POL-Konto STUDENT

POL-Konto STUDENT otwierane jest i prowadzone wyłącznie dla osób mających pełną zdolność do czynności prawnych, które rozpoczęły studia przed ukończenie 25 roku życia w:

POL-Konto STUDENT otwierane jest na czas trwania nauki.

Oszczędne konto dla studenta

W ramach posiadanego POL-Konta STUDENT zapewniamy:  

Gwarantujemy:


Nasze atuty na lokalnym rynku finansowym:

 

Wersja XML