Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

07 czerwca 2019 roku odbędzie się Zebranie Przedstawicieli za rok 2018

Zarząd Banku Spółdzielczego w Prudniku uprzejmie informuje,

że Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Prudniku

odbędzie się dnia 07. czerwca 2019 roku o godzinie 16.30

w Prudnickim Ośrodku Kultury - Pałacu Franklów w Prudniku

przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A

według następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego obrad.
 2. Wybór Zastępcy Przewodniczącego obrad, Sekretarza, Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej       i ds. dokonywania oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie regulaminu obrad.
 5. Przedstawienie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzającego zdolność Zebrania Przedstawicieli             do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie regulaminu obrad oraz podjęcie stosownej uchwały.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu z uwzględnieniem:

- sprawozdania finansowego Banku za rok 2018,

- realizacji wykonania uchwał z poprzedniego ZP,

- rozpatrzenia wniosków z Zebrań Grup Członkowskich,

- kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku w roku 2019.

 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BS w Prudniku za rok 2018.
 2. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej BS w Prudniku.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Przedstawienie protokołu Komisji Wnioskowej i ds. oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
 2. Zakończenie obrad.

 

W załączeniu zamieszczamy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w Statucie BS w Prudniku wraz z projektem Uchwały ZP.

PDFDecyzja KNF 2018.pdf
PDFUCH-9-2019 ZP-zmiany Statutu.pdf
 

Wersja XML