Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Lokaty dla rolników

Lokaty terminowe STANDARD

Oprocentowany rachunek oszczędnościowy, który można otwierać na okres: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24, 36, miesięcy. Jeżeli posiadacz rachunku nie podejmuje wkładu wraz z odsetkami po zakończeniu zadeklarowanego okresu, lokata zostaje automatycznie przedłużona na następny taki sam okres.
W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie.

 

Lokata SUPER

Łączy zalety rachunku terminowego i rachunku płatnego na każde żądanie: z chwilą wycofania wkładu przed upływem terminu umowy klient nie traci prawa do otrzymywania odsetek, które naliczane są zgodnie zasadą: po upływie 9 miesięcy a przed upływem 12 miesięcy od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów procentowych 9 miesięcznych STANDARD, po upływie 6 miesięcy a przed upływem 9 miesięcy od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów procentowych 6 miesięcznych STANDARD, po upływie 3 miesięcy a przed upływem 6 miesięcy od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów procentowych 3 miesięcznych STANDARD, po upływie 1 miesiąca a przed upływem 3 miesięcy od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów procentowych 3 miesięcznych STANDARD,  przed upływem 1 miesiąca od założenia odpowiada oprocentowaniu wkładów płatnych na każde żądanie. Lokata SUPER jest odnawialna.
Odsetki wypłacane są po okresie umownym.

 

 Dodatkowe informacje:

Odsetki należne od środków deponowanych na rachunkach oszczędnościowych i lokatach terminowych naliczane są ostatniego dnia trwania lokaty, za okres od dnia dokonania wpłaty do dnia poprzedzającego dzień wypłaty

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Prudniku są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny ( w zakresie przewidzianym ustawą o BFG). Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych ( np. współmałżonków) limit gwarancji 100 000 euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku

Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl

 

PDFOPROCENTOWANIE podmioty 30.05.2022.pdf

PDFOPROCENTOWANIE podmioty od 14.03.2022.pdf

PDFOPROCENTOWANIE podmioty29.05.2020.pdf

PDFOPROCENTOWANIE podmioty 09.04.2020.pdf

PDFOPROCENTOWANIE podmioty18.03.2020.pdf

PDFOPROCENTOWANIE podmioty 05.03.2015.pdf

PDFOPROCENTOWANIE podmioty 09.10.2014.pdf

Wersja XML