Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozliczenia

Szanowni Państwo,

gwarantujemy szybkie i wygodne zarządzanie środkami finansowymi.

Rozliczenia międzybankowe:

W rozliczeniach operacji bankowych stosuje się  systemy elektroniczne w tym „ELIKSIR” Krajowej Izby Rozliczeniowej. Systemy te umożliwiają dokonywanie rozliczeń międzybankowych z wykorzystaniem elektronicznej transmisji danych, bez konieczności przesyłania dokumentów papierowych. Pozwala to na uznanie – prowadzonego przez inny bank – rachunku wierzyciela kwotą  przelewu jeszcze w tym samym dniu, a najpóźniej rano w dniu następnym.

Obsługa zleceń zagranicznych realizowana jest w Banku w systemie międzynarodowej telekomunikacji finansowej „SWIFT”.

Przelewy z zagranicy:

Jeżeli przelew będzie przychodził z zagranicy, nadawca zlecenia poza danymi odbiorcy przekazu powinien podać
SWIFT CODE (BIC): POLUPLPR oraz nr rachunku w systemie IBAN tj. rachunek NRB poprzedzony literami PL (razem: 28 znaków) np.
PL 34 8905 0000 1234 5678 9123 4567
Kwota zlecenia zostanie przeliczona na złotówki (PLN) wg kursu kupna z dnia dokonania transakcji.

Wersja XML