Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

POL-Konto

POL-Konto – Stworzyliśmy go dla każdego, kto ceni swoje pieniądze i czas.

Posiadaczem POL-Konta może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

W ramach posiadanego POL-Konta zapewniamy:

Gwarantujemy:

Nasze atuty na lokalnym rynku finansowym:

 

TYLKO U NAS NIE PONIESIESZ KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM RACHUNKU W MIESIĄCU, W KTÓRYM Z NIEGO NIE KORZYSTASZ!
 

 

Wersja XML