Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SMS - Banking

 

INFORMACJA DLA KLIENTA SMS BANKING

Bank Spółdzielczy w Prudniku udostępnił swoim Klientom usługę SMS Banking, która otwiera nowe możliwości komunikacji Klienta z Bankiem poprzez krótkie wiadomości tekstowe.

JAK DZIAŁA USŁUGA SMS BANKING?

Działanie oparte jest na technologii sieci komórkowej GSM i polega na przesyłaniu komunikatów SMS. Możliwa jest komunikacja w obu kierunkach:

JAKIE WARUNKI MUSISZ SPEŁNIAĆ?

Wystarczy być posiadaczem rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Prudniku oraz posiadać aktywny telefon w dowolnej krajowej sieci telefonii komórkowej GSM.

JAK KORZYSTAĆ Z USŁUGI?

Klient otrzymuje informację o stanie salda rachunku na początku dnia, jeżeli w dniu poprzednim były operacje na koncie, lub po każdej zmianie salda, bądź po każdym zdarzeniu, o którym chciałby być poinformowany.

Kolejna opcja to możliwość wysłania przez klienta wiadomości SMS z żądaniem odpowiedzi na zadane pytanie. Każda wiadomość musi zawierać modulo klienta oraz hasło PIN przyporządkowane do telefonu, które klient otrzymuje w postaci wiadomości SMS w momencie złożenia dyspozycji SMS. Oprócz zapytania o wolne środki, możliwe jest uzyskanie informacji dotyczącej oprocentowania rachunków oraz operacji na wybranych rachunkach.

 

Zapytanie wysyła się pod numer telefonu: 661 002 041.

 

Poniższa tabela definiuje sposób składania zapytania przez klientów za pomocą następujących parametrów:

 

Nazwa

Opis

Zapytanie klienta

Odpowiedź systemu

Wolne środki

Klient pyta o wolne środki na koncie

modulo#PIN#ZAPYTANIE,

gdzie zapytaniem może być:

 

 • S – salda wszystkich rachunków,
 • SB – salda rachunków bieżących,
 • SK – salda rachunków kredytowych,
 • ST – salda rachunków terminowych,
 • SR#

Wolne środki / Saldo na dzień :

Oprocentowanie

Klient pyta o oprocentowanie rachunków

modulo#PIN#ZAPYTANIE,

gdzie zapytaniem może być:

 

 • O – oprocentowanie rachunków,
 • OB – oprocentowanie rachunków bieżących,
 • OK - oprocentowanie rachunków kredytowych,
 • OT - oprocentowanie rachunków terminowych,
 • OR# - oprocentowanie wybranego rachunku

Oproc. na : depozyt % kredyt %

Operacje

Klient pyta o ostatnie operacje na rachunkach

modulo#PIN#ZAPYTANIE#MIN_KWOTA, gdzie zapytaniem może być:

 

 • W – operacje wszystkich rachunków,
 • WB – operacje rachunków bieżących,
 • WK – operacje rachunków kredytowych,
 • WT – operacje rachunków terminowych,
 • WR#NRB - ostatnie operacje wybranego rachunku

 

Parametr MIN_KWOTA jest opcjonalny

Ost. oper. na : dnia + z/na: , dnia + od/do: lub

Ost. oper. na dnia +: , dnia -

Zmiana hasła PIN

Klient może zmienić swoje hasło PIN

modulo#aktualny–PIN#P#nowy–PIN

Hasło PIN zostało poprawnie zmienione

 

JAKIE KORZYŚCI DAJE USŁUGA?

JAK BANK ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU?

Klient składając dyspozycję usługi SMS podaje swój numer telefonu oraz numer rachunku, do którego chce uruchomić usługę. Dzięki tym informacjom system identyfikuje klienta i wysyła informacje tylko wtedy, jeśli dane będą się zgadzać z bazą danych.

ILE TO KOSZTUJE?

W przypadku uruchomienia takiej usługi, opłata pobierana jest zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych.

Wersja XML